Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány

Az Alapítvány neve: Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány
Az Alapítvány neve angolul: Foundation For Youth Activity and Lifestyle
Az Alapítvány neve németül: Stiftung für der Lebensart und der Freizeit der Jugend
Az Alapítvány rövidített neve: DIÉTA Alapítvány
Az Alapítvány székhelye: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
Az Alapítvány magánalapítvány.
Az Alapítvány működési területe a Dél-alföldi Régió.
Az Alapítvány közhasznú szervezetként végzi tevékenységét.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési képviselői, valamint megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat.

Az Alapítvány nyílt Alapítvány, ahhoz bármely bel- és külföldi, természetes és jogi személy szabadon csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja. A csatlakozás történhet tőke felajánlásával, vagy az Alapítvány Kuratóriumával történt előzetes egyeztetés esetén vagyontárgyak és egyéb eszközök beadásával, illetve azok használati jogának időszakos átengedésével.